вторник, 5 января 2016 г.

Древнее Причерноморье


за матеріалами Читань памяті П.О. Каришковского,

(публікується кожні два роки)«Древнее Причерноморье» - збірка матеріалів міжнародної конференції «Читання пам’яті

 професора П.Й. Каришковського», що раз на 2-3 роки проводиться кафедрою історії 

стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова. Проведення конференції завжди приурочене до дня 

народження П.Й. Каришковського – 12 березня. 

Учений-енциклопедист, Петро Йосипович Каришковський (1921-1988) – видатний історик-

антикознавець, спеціаліст у галузях нумізматики, грецької та латинської епіграфіки Північного

Причорномор’я, візантиніст, блискучий лектор, професор Одеського університету, завідувач

кафедри історії стародавнього світу та середніх віків (1963-1988 рр.) – вписав яскраву сторінку в

культурну історію міста та країни, виховав плеяду учнів. Учений зі світовим ім’ям,

П.Й. Каришковський був заочно обраний членом-кореспондентом Германського археологічного

інституту та Нью-Йоркського нумізматичного товариства, стояв у витоків Одеського

археологічного товариства.

У збірці «Древнее Причерноморье» публікуються матеріали, надані авторами з провідних

наукових центрів України, Білорусі, Болгарії, Молдови, Польщі, Росії, Румунії та інших країн,

спеціалістами з всесвітньої історії періоду античності, середніх віків та раннього модерного часу,

 археології, нумізматики, епіграфіки тощо.


  

Комментариев нет:

Отправить комментарий