среда, 10 июня 2015 г.

Історія


Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків функціонує в структурі історичного факультету Одеського університету більш як 50 років – з 1963 р. Втім наукові дослідження з античної та середньовічної історії почалися значно раніше. З часу заснування Одеського університету у 1865 році на його історико-філологічному факультеті ціла плеяда видатних науковців викладала та досліджувала історію стародавніх Греції та Риму, західноєвропейського середньовіччя та Візантії.
Федір Іванович Успенський
Серед них –
Візантиністи:
Медієвісти
Біциллі Петро Михайлович
Отже Одеський (Новоросійський) університет був одним зі значних осередків розвитку антикознавства та медієвістики, поряд з такими університетами, як Харківський та Київський, а також Санкт-Петербурзький та Московський тощо. Дослідження науковців Одеського університету були органічною складовою європейської науки.
  

Комментариев нет:

Отправить комментарий