вторник, 5 января 2016 г.

І.В. Нємченко, Х читання пам’яті Петра Йосиповича Каришковського

11–12 березня 2013 р. на історичному факультетіОдеського національного університету імені І.І. Мечниковавідбулася міжнародна наукова конференція «Х читанняпам’яті професора Петра Йосиповича Каришковського». Видатний науковець, історик-античник, спеціаліст з нумізматики, грецької та латинської епіграфіки Північного Причорномор’я, візантиніст, людина енциклопедичних знань, П.Й. Каришковський (1921–1988) був професором Одеського університету, завідувачем кафедри історії стародавнього світу та середніх віківВ умовах «закритости» тогочасної  радянської системиП.Й. Каришковського було заочно обрано членом-кореспондентом Німецького археологічногоінституту і Нью-Йоркського нумізматичного товариства. У рідному місті вчений багато років очолював Одеське археологічне товариство.
Заснована П.Й. Каришковським у 1963 р. кафедра історії стародавнього світу та середніх віківОНУ імені І.І. Мечникова сумісно з Одеським археологічним музеїм НАНУ та Відділом археологіїПівнічно-Західного Причорномор’я НАНУ традиційно проводить Читання пам’яті професора П.Й. Карышковського, цього року – вже десятіКонференція, як завжди, за часом пов’язана з 12березня   – днем народження вченого.
У Читаннях взяли участь історики-античники та археологи, медієвісти й нумізмати,сходознавці та візантиністифахівці з історії країн Західної Європи раннього модерного часу. Такерозмаїття наукових інтересів цілком відповідає концепції Читань, які присвячен пам’яті вченогонциклопедіста. До участі у конференції зазвичай запрошуються спеціалісти в тих галузях історичного знання, у яких проявився могутній талант П.Й. Карышковського – науковця та педагога.
Збірка «Стародавнє  Причорномор’я», де представлені материали конференціїза своїм змістом є значно ширшою, ніж її звична назва – яктематичнотак і хронологічно. Та й сама назвадозволяє розширювальну трактовку, аджеконференція відбувається в Одесі – на древній земліПівнічно-Західного Причорномор’я.
         З плином часу чисельність учасників Читаньпам’яті  П.Й. Каришковського постійно зростаєНа конференцію 2013 р. надали статті й виступили з доповідями 130 науковців.         «Географія» X Читань є досить широкою: Болгарія (Сілістра), Молдова (Кишинів), Польща (Варшава, Краков, Торунь), Росія (Москва, Санкт-Петербург, Бєлгород, Ростов-на-Дону, Тула), Україна (Київ, Білгород-Дністровський, Бердянськ, Дніпропетровськ, ЗапоріжжяІзмаїл, Ільїчівськ, Керч, Львів,Миколаїв, Одеса, Севастополь, Симферополь, Харків, Херсон, Чернівці), Франція (Кемпер). У X випуску «Стародавнього Причорномор’я», видання якого співпало з початком конференції(Древнее Причерноморье. – Вып. X./ Глав. ред. И.В. Немченко. – Одесса: ФЛП «Фридман А.С.», 2013. – 654 с.), вийшла друком 101 стаття.
         Робота конференції проходила у форматі 8 секцій: I. Історія та археологія первісного часу; II. Історія та археологія Північного Причорномор’я за доби античності; III. Антична нумізматика;IV. Історія стародавнього світу; V. Історія західноєвропейського середньовіччя та раннього модерного часу; VI. Історія та археологія Східної Європи в середні віки; VII. Історія та археологія Візантії; VIII. Середньовічна нумізматика.
Виступи доповідачів як правило викликали велику фахову зацікавленість тасупроводжувались жвавим обговоренням.
Підсумки роботы було підведено на сумісному засіданні. Учасники Читань відмітиливысокий науковий рівень конференции та висловили сподівання на подальші її проведення у майбутньому.

І.В. Нємченко, голова Оргкомітету «Х читань пам’яті професора Петра Йосиповича Каришковського», завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Одеськогонаціонального університету імені І.І. Мечникова   

Комментариев нет:

Отправить комментарий