суббота, 12 декабря 2015 г.

Лекційні курси


Загальні курси:

 • Історія Стародавнього Сходу
 • Історія Стародавньої Греції та Риму
 • Історія середніх віків
 • Пам’ятники літератури доби Ренесансу як історичне джерело

Спеціальні курси:

 • Етнодемографічна історія Європи в середні віки
 • Політичні системи Стародавньої Греції до епохи еллінізму
 • Історія історія давньогрецької політичної думки
 • Західноєвропейська суспільно-політична думка доби пізнього середньовіччя
 • Історичні портрети політичних та державних діячів зарубіжних країн
 • Походження латинського письма та вступ до палеографії
 • Західна історіографія історії середніх віків
 • Історія Візантії
 • Культура Флоренції кінця ХІІІ – першої половини XІV ст.
 • Ранні форми підприємництва в країнах Західного Середземномор’я у ХІІІ-ХV ст.
 • Історія повсякденності західноєвропейського середньовіччя

Курси магістратури

 • Актуальні проблеми давньої та середньовічної історії
 • Міжнародні відносини у Європі за доби хрестових походів
 • Освіта та просвітництво середньовічної Західної Європи
 • Конституціоналізм і шляхи формування демократичних держав
 • Північне Причорномор’я у західноєвропейських джерелах ХV-ХVІІІ ст.

Комментариев нет:

Отправить комментарий