воскресенье, 13 декабря 2015 г.

ХI читання пам’яті професора Петра Йосиповича КаришковськогоУкраїна, 65000, м. Одеса, вул. Єлизаветинська (Щепкіна), 12
Історичний факультет
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова,
кафедра історії стародавнього світу та середніх віків


Шановні колеги!
Оргкомітет «ХI читань пам’яті професора Петра Йосиповича Каришковського» запрошує взяти участь у конференції, яка відбудеться 11-13 березня 2016 р.
До участі у Читаннях запрошуються спеціалісти в галузі історії стародавнього світу, середніх віків та раннього модерного часу, візантиністики, археології, нумізматики, епіграфіки.
Заявку та текст статті для публікації в збірці «Стародавнє Причорномор’я» просимо надсилати до 15 січня 2016 р. Запрошення автору буде вислано після отримання тексту статті. Публікацію збірки планується до початку Читань.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Заяви й тексти статей просимо надсилати на поштову адресу кафедри або на e-mail: dmsv@onu.edu.ua чиdmsv1@ukr.net. Від одного автора очікується не більш однієї статті (індивідуальної чи у співавторстві).
Заява має містити ПІП повністю, дані про вчений ступінь, посаду та місце роботи або навчання в аспірантурі, електронну та поштову адресу. Відзначайте, будь ласка, потребу в наданні житла на термін конференції.
тел. (048)723-55-22
Технічні вимоги до статті:
Обсяг: до 16 тис. символів (з пробілами) або 0,4 друкованого аркушу.
Посилання – кінцеві через верхній індекс.
Скорочення виносяться до окремого списку.
Зразок оформлення посилання:
1 Буйських С.Б. Невідома праця А.Фогеля про Ольвію // Археологія. — 1994. — № 2. — С.152-154.
Ілюстрації – окремим файлом.
При складанні таблиць (за потреби) просимо враховувати формат майбутньої збірки – А5.
Редколегія буде вдячна за ретельне вичитування текстів статей.
Оргкомітет

суббота, 12 декабря 2015 г.

Лекційні курси


Загальні курси:

 • Історія Стародавнього Сходу
 • Історія Стародавньої Греції та Риму
 • Історія середніх віків
 • Пам’ятники літератури доби Ренесансу як історичне джерело

Спеціальні курси:

 • Етнодемографічна історія Європи в середні віки
 • Політичні системи Стародавньої Греції до епохи еллінізму
 • Історія історія давньогрецької політичної думки
 • Західноєвропейська суспільно-політична думка доби пізнього середньовіччя
 • Історичні портрети політичних та державних діячів зарубіжних країн
 • Походження латинського письма та вступ до палеографії
 • Західна історіографія історії середніх віків
 • Історія Візантії
 • Культура Флоренції кінця ХІІІ – першої половини XІV ст.
 • Ранні форми підприємництва в країнах Західного Середземномор’я у ХІІІ-ХV ст.
 • Історія повсякденності західноєвропейського середньовіччя

Курси магістратури

 • Актуальні проблеми давньої та середньовічної історії
 • Міжнародні відносини у Європі за доби хрестових походів
 • Освіта та просвітництво середньовічної Західної Європи
 • Конституціоналізм і шляхи формування демократичних держав
 • Північне Причорномор’я у західноєвропейських джерелах ХV-ХVІІІ ст.

Наукова проблематика

 • Історія грецької колонізації Причорномор’я; формування та розвиток вітчизняної античної нумізматики у ХVІІІ – першої чверті ХХ століть (доц. Ізбаш-Гоцкан Т.О.)
 • Ідейне протистояння християнських та язичницьких авторів IІІ – V ст. (викл. Казаков Т.М., ст. викл. Майборода П.А.)
 • Візантійські студії: військова історія, міжнародні стосунки, історична думка (доц. Луговий О.М., доц. Горнова І.С.)
 • Політична думка середньовічьої та ранньомодерної Англії (доц. Нємченко І.В., проф. Довгополова О.А., викл. Чепіженко В.В., асп. Хомич О.С.)
 • Географічні та правознавчі уявлення доби пізнього середньовіччя (доц. Радзиховська О.О., Білецька О.В.)
 • Політичне та релігійне життя Франції ХVII-ХVIII століть (ст.викл. Тоцький П.М.)

Створення кафедри


Створення окремої кафедри історії стародавнього світу та середніх віків відбулося у 1963 році, в добу відлиги.

Каришковський Петро Йосипович
Засновником та першим завідувачем кафедри був Петро Йосипович Каришковський (1921 – 1988), видатний науковець, вчений-енциклопедист, історик-античник, спеціаліст з нумізматики, грецької та латинської епіграфіки Північного Причорномор’я, візантиніст. Навіть в умовах «закритости» тогочасної радянської системи П.Й. Каришковський був визнаний міжнародним науковим загалом. Він був заочно обраний членом-кореспондентом Німецького археологічного інституту і Нью-Йоркського нумізматичного товариства. У Одесі вчений багато років очолював Одеське археологічне товариство.
До першого складу кафедри входили:
Пізніше курси історії Стародавньої Греції та Риму викладали фахівці з античної археології та нумізматики Анатолій Георгійович Загинайло (з 1964 р.) та Рима Дмитрівна Бондар (з 1974 р.). Протягом 1970-х рр. історію Стародавнього Сходу викладала Олександра Василівна Гудкова.
У перші 30 років існування кафедра історії стародавнього світу та середніх віків забезпечувала також викладання курсів археології та етнографії, при кафедрі діяла спеціалізація з археології.
Завідувачі кафедри з 1988 р.:
 • Анатолій Георгійович Загинайло (1988 – 1993 рр.)
 • Ірина Вікторівна Нємченко (1993 - 1999 рр.)
 • Олена Олександрівна Радзиховська (1999 - 2006 рр.)
 • Ірина Вікторівна Нємченко (з 2006 р.)